Palvelut

Mitä on Coaching?

Life Coaching, eli elämäntaidon valmennus, pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen ja siinä hyödynnetään positiivista psykologiaa ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa. Valmennus on aina ehdottoman luottamuksellista, ja jokainen valmennus räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Valmennukset toteutetaan avoimessa, rennossa, kunnioittavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Yksilövalmennus

Life Coaching sopii sinulle, joka haluat ottaa vastuuta elämästäsi, oppia tuntemaan itsesi paremmin, luottamaan itseesi ja valintoihisi sekä johtamaan toimintaasi rakentavammaksi. Valmennus auttaa sinua kartoittamaan lähtötilanteesi, selkiyttämään sinulle innostavan tavoitteen sekä rakentamaan toimintasuunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Valmennuksen aiheena voi olla mikä tahansa sinulle tärkeä aihe, johon kaipaisit muutosta. Näitä voivat olla esimerkiksi itsetunto, ihmissuhteet, työ ja ura, henkinen ja fyysinen hyvinvointi tai ajanhallinta. Yksilövalmennus voidaan tapauskohtaisesti toteuttaa myös sähköpostin tai Skypen välityksellä.

Pari- ja perhevalmennus

Pari- ja perhevalmennuksen tavoitteena on toimiva tiimi, jossa jokaista yksilöä kunnioitetaan. Jokaisen tarpeet ja toiveet ovat yhtä tärkeitä, arki on sujuvaa ja mahdolliset erimielisyydet ratkotaan rakentavassa hengessä.

Valmennusta työyhteisöille ja ryhmille

Valmennusta voi hyödyntää yksilöiden henkilökohtaisen elämän lisäksi esimerkiksi johtamisessa, asiakaspalvelussa, tiimityöskentelyssä, urheilussa ja yritysmaailmaan liittyvissä asioissa. Valmennuksen avulla voidaan lisätä työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja näin kasvattaa myös tuottavuutta. Autan työyhteisöäsi tai yritystäsi kartoittamaan ja kehittämään työhyvinvointia, työilmapiiriä, osaamista, työn hallintaa ja organisointia, työstä palautumista tai esimerkiksi haastavissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Työyhteisövalmennukset sopivat loistavasti myös TyHy- tai kehityspäiviin. Ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää.

Pidän kursseja tilauksesta myös muille ryhmille. Kokoa ystävistäsi tai vaikka harrastusporukastasi ryhmä ja kysy lisää.